| | | Ϻ| ؑc| V|| K| | | | | | ӱ| ɽ| || ɹ ɽ|| | Ĵ| | | V| F| | | C| | | | ½| |

ǰλãп־W>>߿>>

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

•rg2024-05-23 06:24:43 Դ:п־W www.gwxplastic.com.cn

λͬWώP׃ߵȌƌWУWĴ]šIgWԺĂWУ֮gк΅^eͬcώ@׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺ܆λWTkWˮƽӴκȡ֔ȔxĕrŴڿ֮gČһĿȻĿĂ

һ׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ

2023߿WW߿־Ըָ¹׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺȡ׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂõČȔϢ£

1׃ߵȌƌWУڽĴ]šIgWԺĴɶ;

2׃ߵȌƌWУ`PϵʡĴ]šIgWԺ`Pϵʡ;

3׃ߵȌƌWУԺУǎУĴ]šIgWԺԺУW;

4׃ߵȌƌWУkWӴΞĴ]šIgWԺkWӴΞ;

5׃ߵȌƌWУ׃ߵȌƌWУԵĄkrgȷքe19561956;

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺ^e

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺԺУɫȱǷ211985pһʹTʿcʿcČw׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂԼ֮gą^eҿһĿȻ߀ṩ׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺȫʡȡ֔λΌҿ԰ԼʡMз֮֔gČ

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺȷ

ԺAϢ Ĵ]šIgWԺ ׃ߵȌƌWУ
C δ δ
ٵ؅^ Ĵɶ
krg 1956 1939
kW| k k
` ʡ ʡ
kWӴ 
ԺУ
985
211
Ժϵ 3 3
I 21 6
ʿc 0 0
Tʿc 0 0
ռ 56 64
Ůռ 44 36

׃ߵȌƌWУȫ20202023ȡ֔

12022ȫ׃ߵȌƌWУȡ֔

WQ ʡ Ŀ / ȡ λ
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 483 57413
2022 ׃ߵȌƌWУ F Ŀ 449 58026
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 437 80118
2022 ׃ߵȌƌWУ 419 80720 vʷ+
2022 ׃ߵȌƌWУ ӱ 405 206290
2022 ׃ߵȌƌWУ ɽ| C 2 403 371477
2022 ׃ߵȌƌWУ V Ŀ 393 70519
2022 ׃ߵȌƌWУ Ĵ Ŀ 393 129524
2022 ׃ߵȌƌWУ 386 186789 +
2022 ׃ߵȌƌWУ C Ŀ 376 42799
2022 ׃ߵȌƌWУ ӱ 371 117346
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 371 16033
2022 ׃ߵȌƌWУ 370 82582 vʷ+
2022 ׃ߵȌƌWУ 369 83084 vʷ+
2022 ׃ߵȌƌWУ 367 84148 vʷ+
2022 ׃ߵȌƌWУ | 365 106007
2022 ׃ߵȌƌWУ 364 54506
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 363 42486
2022 ׃ߵȌƌWУ V| 359 182551 vʷ+
2022 ׃ߵȌƌWУ 358 232788
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 355 28102
2022 ׃ߵȌƌWУ 352 162213 +
2022 ׃ߵȌƌWУ 341 96944 vʷ+
2022 ׃ߵȌƌWУ F 341 149721
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 327 74297
2022 ׃ߵȌƌWУ V 314 166565
2022 ׃ߵȌƌWУ ؑc 311 61452
2022 ׃ߵȌƌWУ 301 68580
2022 ׃ߵȌƌWУ 295 88763
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 293 13304
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 284 29384
2022 ׃ߵȌƌWУ C 258 107403
2022 ׃ߵȌƌWУ Ϻ C 214 -
2022 ׃ߵȌƌWУ | 150 -
2022 ׃ߵȌƌWУ ɽ Ŀ 130 71305
2022 ׃ߵȌƌWУ - - vʷ+xĿ
2022 ׃ߵȌƌWУ - - +xĿ
2022 ׃ߵȌƌWУ Ŀ - -
2022 ׃ߵȌƌWУ - -

22021ȫ׃ߵȌƌWУȡ֔

WQ ʡ Ŀ / ȡ λ
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 466 87425
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 460 64882
2021 ׃ߵȌƌWУ F Ŀ 454 58660
2021 ׃ߵȌƌWУ Ĵ Ŀ 437 96043
2021 ׃ߵȌƌWУ | 434 36228
2021 ׃ߵȌƌWУ ؑc 430 47422
2021 ׃ߵȌƌWУ 426 77000 vʷ+(˼)
2021 ׃ߵȌƌWУ 419 81133 vʷ+
2021 ׃ߵȌƌWУ ɽ| C 2 418 325362
2021 ׃ߵȌƌWУ 406 49898 vʷ+xĿ
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 391 166551
2021 ׃ߵȌƌWУ 383 99785 vʷ+()
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 382 36776
2021 ׃ߵȌƌWУ V Ŀ 380 66992
2021 ׃ߵȌƌWУ ؑc 380 91233
2021 ׃ߵȌƌWУ 377 103177 vʷ+
2021 ׃ߵȌƌWУ ӱ 367 189102
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 367 -
2021 ׃ߵȌƌWУ C Ŀ 361 47854
2021 ׃ߵȌƌWУ 358 178186 +(W)
2021 ׃ߵȌƌWУ 356 65488
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 356 62923
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 348 27066
2021 ׃ߵȌƌWУ ӱ 347 146098
2021 ׃ߵȌƌWУ 343 368119
2021 ׃ߵȌƌWУ F 343 150809
2021 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 341 22562
2021 ׃ߵȌƌWУ V| 318 219499 vʷ+
2021 ׃ߵȌƌWУ V 310 160209
2021 ׃ߵȌƌWУ 294 139540 +()
2021 ׃ߵȌƌWУ 292 -
2021 ׃ߵȌƌWУ 273 83983
2021 ׃ߵȌƌWУ ɽ Ŀ 263 51533
2021 ׃ߵȌƌWУ 255 220390
2021 ׃ߵȌƌWУ 238 65453
2021 ׃ߵȌƌWУ C 215 110512
2021 ׃ߵȌƌWУ Ϻ C 162 -
2021 ׃ߵȌƌWУ | 150 102737

32020ȫ׃ߵȌƌWУȡ֔

WQ ʡ Ŀ / ȡ λ
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 466 65139
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 447 65392
2020 ׃ߵȌƌWУ F Ŀ 445 61174
2020 ׃ߵȌƌWУ ӱ Ŀ 444 70677
2020 ׃ߵȌƌWУ | Ŀ 435 34963
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 432 102227
2020 ׃ߵȌƌWУ ؑc Ŀ 413 46669
2020 ׃ߵȌƌWУ ӱ 405 194811
2020 ׃ߵȌƌWУ Ĵ Ŀ 405 109998
2020 ׃ߵȌƌWУ ɽ| C 2 403 348477
2020 ׃ߵȌƌWУ 402 151910
2020 ׃ߵȌƌWУ 399 117704
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 378 52368
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 374 24373
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 372 -
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 368 40675
2020 ׃ߵȌƌWУ F 361 152129
2020 ׃ߵȌƌWУ | 358 102193
2020 ׃ߵȌƌWУ 353 61188
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 353 215813
2020 ׃ߵȌƌWУ 351 106486
2020 ׃ߵȌƌWУ C Ŀ 348 63382
2020 ׃ߵȌƌWУ V Ŀ 339 74110
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 332 35846
2020 ׃ߵȌƌWУ V 320 151724
2020 ׃ߵȌƌWУ 303 90101
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 292 83620
2020 ׃ߵȌƌWУ 288 71457
2020 ׃ߵȌƌWУ 278 411657
2020 ׃ߵȌƌWУ 278 166805
2020 ׃ߵȌƌWУ V| 278 326239
2020 ׃ߵȌƌWУ C 273 116207
2020 ׃ߵȌƌWУ Ŀ 260 102589
2020 ׃ߵȌƌWУ ɽ Ŀ 221 73296
2020 ׃ߵȌƌWУ(01) Ϻ C 212 -
2020 ׃ߵȌƌWУ V| Ŀ 181 252894
2020 ׃ߵȌƌWУ ؑc - -

Ĵ]šIgWԺvȡ֔ȫ

12022ȫĴ]šIgWԺȡ֔

WQ ʡ Ŀ / ȡ λ
2022 Ĵ]šIgWԺ Ĵ Ŀ 448 89510
2022 Ĵ]šIgWԺ 411 110733
2022 Ĵ]šIgWԺ Ĵ 405 206906
2022 Ĵ]šIgWԺ F 342 148727
2022 Ĵ]šIgWԺ ½ Ŀ ƣZ - -
2022 Ĵ]šIgWԺ ½ ƣZ - -

22021ȫĴ]šIgWԺȡ֔

WQ ʡ Ŀ / ȡ λ
2021 Ĵ]šIgWԺ Ĵ Ŀ 453 84362
2021 Ĵ]šIgWԺ ؑc 410 86708
2021 Ĵ]šIgWԺ 399 116280
2021 Ĵ]šIgWԺ Ĵ 396 201785
2021 Ĵ]šIgWԺ ӱ 383 181343
2021 Ĵ]šIgWԺ F 340 153328
2021 Ĵ]šIgWԺ C 303 96420
2021 Ĵ]šIgWԺ ɽ 260 63834
2021 Ĵ]šIgWԺ ɹ 233 68349
2021 Ĵ]šIgWԺ() Ĵ 179 257528

32020ȫĴ]šIgWԺȡ֔

WQ ʡ Ŀ / ȡ λ
2020 Ĵ]šIgWԺ Ŀ 469 50868
2020 Ĵ]šIgWԺ Ĵ Ŀ 439 83476
2020 Ĵ]šIgWԺ F Ŀ 430 72137
2020 Ĵ]šIgWԺ ӱ 421 183491
2020 Ĵ]šIgWԺ Ĵ 418 191976
2020 Ĵ]šIgWԺ 414 108860
2020 Ĵ]šIgWԺ ؑc Ŀ 409 47823
2020 Ĵ]šIgWԺ 395 155618
2020 Ĵ]šIgWԺ 364 47156
2020 Ĵ]šIgWԺ ؑc 359 98230
2020 Ĵ]šIgWԺ F 358 154690
2020 Ĵ]šIgWԺ ɽ 330 64969
2020 Ĵ]šIgWԺ 326 -
2020 Ĵ]šIgWԺ 322 18199
2020 Ĵ]šIgWԺ C 293 112402
2020 Ĵ]šIgWԺ ɹ 289 65508

1׃ߵȌƌWУ֔A,2024Ayȡ

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

߿ֻһվδ·߀Lף@c~ԌһףҸ߿ȡúóɿĿԇ־WSώʹAy׃ߵȌƌWУ֔,2023AyȡϣPע׃ߵȌƌWУͬWЎһ׃ߵȌƌWУ֔A2023׃ߵȌƌWУAȡ֔130352օ^gȡλ411657-13304֮g 1׃...

2׃ߵȌƌWУȡ֔λǶ 2022-2019ͷ

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

ЎλͬWώ׃ߵȌƌWУڽȡ֔ȡλǶĿ׃ߵȌƌWУҪٷώʹȫ׃ߵȌƌWУڽĚvȡλͷֺȡ˔PIϢcϣЎһ׃ߵȌƌWУȡ֔ȡλ׃ߵȌƌWУڽĚvȡ֔...

3׃ߵȌƌWУɽ|˾šIWԺĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

λͬWώP׃ߵȌƌWУWɽ|˾šIWԺĂWУ֮gк΅^eͬcώ@׃ߵȌƌWУɽ|˾šIWԺ܆λWTkWˮƽӴκȡ֔ȔxĕrŴڿ֮gČһĿȻĿĂһ׃ߵȌƌWУɽ|˾šIWԺĂø2023...

4׃ߵȌƌWУͺӱߵȌƌWУĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

λͬWώP׃ߵȌƌWУWͺӱߵȌƌWУĂWУ֮gк΅^eͬcώ@׃ߵȌƌWУͺӱߵȌƌWУ܆λWTkWˮƽӴκȡ֔ȔxĕrŴڿ֮gČһĿȻĿĂһ׃ߵȌƌWУͺӱߵȌƌWУĂø...

5׃ߵȌƌWУhF·šIgWԺĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

λͬWώP׃ߵȌƌWУWhF·šIgWԺĂWУ֮gк΅^eͬcώ@׃ߵȌƌWУhF·šIgWԺ܆λWTkWˮƽӴκȡ֔ȔxĕrŴڿ֮gČһĿȻĿĂһ׃ߵȌƌWУhF·šIgWԺĂø2023...

6׃ߵȌƌWУɽšIWԺĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

λͬWώP׃ߵȌƌWУWɽšIWԺĂWУ֮gк΅^eͬcώ@׃ߵȌƌWУɽšIWԺ܆λWTkWˮƽӴκȡ֔ȔxĕrŴڿ֮gČһĿȻĿĂһ׃ߵȌƌWУɽšIWԺĂø2023߿WW߿...

7׃ߵȌƌWУͺƼšIWԺĂ 2023֔

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

λͬWώP׃ߵȌƌWУWͺƼšIWԺĂWУ֮gк΅^eͬcώ@׃ߵȌƌWУͺƼšIWԺ܆λWTkWˮƽӴκȡ֔ȔxĕrŴڿ֮gČһĿȻĿĂһ׃ߵȌƌWУͺƼšIWԺĂø2023߿WW߿...

8׃ߵȌƌWУɽ|ȡ֔λǶ 2022-2019ͷ

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

ЎλͬWώ׃ߵȌƌWУɽ|ȡ֔ȡλǶɽ|Ŀ׃ߵȌƌWУҪٷώʹȫ׃ߵȌƌWУɽ|Ěvȡλͷֺȡ˔PIϢcϣЎһ׃ߵȌƌWУɽ|ȡ֔ȡλ׃ߵȌƌWУɽ|Ěvȡ֔...

9׃ߵȌƌWУFӋ˔ 2023Ia

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУF³ӋҎǿ־ԸҪώͼLṩµ׃ߵȌƌWУFݵӋ˔ϣڈ׃ߵȌƌWУr酢һ׃ߵȌƌWУFӋ˔1׃ߵȌƌWУFݵČWǰ()(ZN:)˔6;2׃ߵȌƌWУFݵСW...

10ꖺšIWԺ׃ߵȌƌWУĂ 2023֔

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

λͬWώPꖺšIWԺW׃ߵȌƌWУĂWУ֮gк΅^eͬcώ@ꖺšIWԺ׃ߵȌƌWУ܆λWTkWˮƽӴκȡ֔ȔxĕrŴڿ֮gČһĿȻĿĂһꖺšIWԺ׃ߵȌƌWУĂø2023߿WW߿...

11׃ߵȌƌWУЩI^,^õƌIЩ

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУƌIЌWǰõһЩIǾwһ[҅׃ԌWУ¹Ϣһ׃ߵȌƌWУcƌIЩʡšߌ݌IWǰ׃ߵȌƌWУ_OIһ[׃ߵȌƌWУԺϵ_OIԺϵΌIQСWϵСWӢZСWСWһϵСWZĽСW...

12׃ߵȌƌWУIһ[2024õČIЩ

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ 2024֔

׃ߵȌƌWУõČIˇgСWZĽСWӢZ׃ߵȌƌWУIһ[҅׃ԌWУ¹һ׃ߵȌƌWУIһ[׃ߵȌƌWУԺϵ_OIԺϵΌIQСWϵСWӢZСWСWһϵСWZĽСWƌWǰϵWǰڽƶ׃...

׃ߵȌƌWУĴ]šIgWԺĂ?

1Ĵ]šIgWԺYB͌ԽB

Ĵ]šIgWԺǣ*ˮƽšWУ͌IOӋOλ҃|šԺУ헽OλҹǸɸšԺУȼλFWͽԇcWУĴʡƌӴšI˲BĸԇcĴʡ߶˼gͱ˲BĸԇcУЇ܊܊BʿٸУЇ܊܊BʿٸУЇb첿꠶BʿٸУɫУ

2׃ߵȌƌWУYB͌ԽB

20172ʡԭWԺСWԺAԭWУ1939OԭfꎟWУ1978OYԴOͬ5ڇҽ䰸ٌƌӴεȫƹkͨУWУҎe810һڽOռe454.31e21.26fƽf̌Wռe132.96e5.69fƽ׌׃@ռ

  欧美韩日电影中文字幕|一区二区在线欧洲AV|日本一区二区三区免费看|天堂AV无码一区二区三在线播放